Asma Yaprağı Muhafaza Yöntemleri

salamura-yaprak-saniye-anne

Memleketimizde artan tüketimi ile adından sıkça bahsettiren ve mutfaklarımızda daha fazla yer edinen taze asma yaprağı uzun süre dayanmıyor maalesef. İstediğimiz her zaman sarma yaprağı ihtiyacının karşılanabilmesi için taze asma yaprağı değişik yöntemlerle işlenerek uzun süre muhafaza edilebilmesi için dayanıklı hale getiriliyor. En yaygın saklama yöntemi yaprağı salamura olarak işlemektir. Bunun yanısıra konserve asma yaprağı ve kuru basım asma yaprağı da alternatif asma yaprağı muhafaza yöntemlerindendir.

 

Salamura Asma Yaprağı

 

Anadolu’da yüzyıllardır süregelen bir koruma ve saklama metodudur. Salamura yaprak üretiminin temeli asma yaprağını fermentasyona uğratarak muhafaze etmekte yatar. Taze asma yaprağında bulunan karbonhidrat, protein ve diğer organik maddelerin mikroorganizmalar ve özellikle laktik asit bakterileri tarafından biyokimyasal değişime uğratılması ile elde edilen fermente bir üründür. İklim şartlarına bağlı olarak Nisan sonunda balayıp Haziran sonuna kadar devam eden filiz uçlarından toplanan yapraklar salamura olarak işlenip sene boyunca saklanabilir hale getirilir. 

 

Asma Yaprağının Diğer Muhafaza Şekilleri

 

Yukarıda bahsi geçen muhafaza yöntemleri dışında değişik yörelerde bazen ev koşullarında; yaprağın kurutulması, tuzlu suda kaynatma, vakum uygulaması,  kuru tuzlama ve derin dondurucuda dondurularak saklanması gibi çok değişik şekillerde asma yaprakları muhafaza edilmektedir.

 

Günümüzde yaşanan sosyal ve ekonomik gelişmeler neticesinde tüketici talebinin doğal ve fonksiyonel ürün gruplarına yönelmesi, asırlardır Anadolu’da süregelen kültürel zenginliklerimizden olan asma yaprağının önemini daha da artırmıştır. Üretimi ve tüketimi artan yemeklik asma yaprağının iç ve dış ticaretinin artış ve devamlılığının sağlanabilmesi için; ürün işleme, ambalajlama ve muhafaza konularında yapılan araştırmaların ve bilgi birikiminin arttırılması oldukça önemlidir.

 

Etiketler: asma yaprağı, salamura yaprak, kuru basım yaprak
Eylül 09, 2020
Listeye dön